Rok szkolny 2018/2019

OGŁOSZENIE- UBEZPIECZENIEInformuję, że do 5 października 2018r. wychowawcy zbierają wpłaty na ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2018/2019. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem ustaliła o wyborze Wariantu II,dla którego składka roczna wynosi 37,50 zł. Jednocześnie przypominam, że jest to dobrowolna wpłata i decyzję w tym zakresie podejmują rodzice. Nie ma też obowiązku dostarczania do przedszkola polis potwierdzających wpłatę na ubezpieczenie we własnym zakresie.
M. WiluszSpotkanie z wychowawcami grupRozpoczęcie roku przedszkolnego 2018/2019Informuję, że zajęcia w przedszkolu rozpoczynają się w dniu 3 września 2018r. (najbliższy poniedziałek).
W tym dniu rodzice mogą przyprowadzać dzieci do przedszkola od godz. 6.30.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się w dniu 3 września 2018r. o godz. 12.00 w sali gimnastycznej przedszkola. Na spotkaniu zostaną omówione sprawy organizacyjno-porządkowe, więc zapraszam wszystkich rodziców ( szczególnie rodziców dzieci nowo -przyjętych). Proszę o zorganizowanie sobie czasu tak, by uczestniczyć w zebraniu (a po zebraniu będzie można odebrać dziecko z przedszkola).
M. Wilusz
Przedszkolowo.pl logo