Ramowy Rozkład Dnia

Plan jest dostosowywany indywidualnie dla każdej z grup przedszkolnych.

6.30 - 9.00

• Indywidualne kontakty z dziećmi i ich rodzicami;
• Zabawy dowolne wg zainteresowań, podejmowane z inicjatywy dzieci;
• Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju;
• Obserwowanie stanu pogody, roślin w kąciku przyrody;
• Zestaw ćwiczeń porannych, zabawa ruchowa o wielostronnej formie ruchu;
• Zabiegi higieniczno - porządkowe;

9.00 - 9.30

• Śniadanie – kultura spożywania posiłków i zachowania się przy stole;
• Czynności higieniczne – mycie zębów, rąk, twarzy;

9.30 - 11.00

• Sytuacje edukacyjne organizowane w sali lub plenerze, rozwijające różne
formy aktywności dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i
możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-
kulturowym i przyrodniczym;
• Zabawy integrujące grupę;

11.00 - 12.00

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze – spacery lub
zabawy ruchowe;
• Różne formy pracy zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci;

12.00 - 12.30

• Czynności higieniczno-porządkowe;
• Obiad – sprawne posługiwanie się sztućcami;
• Czynności porządkowe – mycie rąk, zębów, twarzy;

12.30 - 14.00

• Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne;
• Zabawy dydaktyczne, zabawy wg zainteresowań;
• Czynności higieniczno-porządkowe;

14.00 - 14.15

• Podwieczorek – kultura spożywania posiłków i zachowania się przy stole;
• Czynności porządkowe – mycie rąk, zębów, twarzy

14.15 - 16.00

• Zabawy dydaktyczne, zabawy wg zainteresowań;
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
• Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i z przedszkolakami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych;
• Czynności porządkowe, troska o ład i porządek w otoczeniu;
• Rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo