Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CIESZANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Cieszanowie informuje, że od 24 marca 2014 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola.
Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobrać w przedszkolu oraz ze strony www.cieszanow.przedszkolowo.pl w plikach do pobrania.
Zapisy do Publicznego Przedszkola w Cieszanowie, na rok szkolny 2014/2015 będą odbywać się w terminie od 24.03.2014r. do 20.04.2014r. Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 3 i 4 letnie z terenu Gminy Cieszanów oraz dzieci
5 letnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodnie z zasadami rekrutacji. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce komunikaty, oraz bezpośrednio w placówce u dyrektora lub nauczycieli przedszkola.

INFORMACJE DODATKOWEDo przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola są również zobowiązani do odebrania oraz wypełnienia nowej karty zgłoszenia w celu kontynuowania edukacji w naszej placówce. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym.

UWAGA RODZICE DZIECI 6 – LETNICH (ROK URODZENIA 2008)W roku szkolnym 2014-2015 do szkoły pójdą już dzieci sześcioletnie, które urodziły się między styczniem, a czerwcem 2008r. Dla dzieci 6- letnich urodzonych w drugim półroczu oznacza to przesunięcie obowiązku szkolnego o rok. Rok później czyli w roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już wszystkie sześciolatki. W dalszym ciągu istnieje możliwość wnioskowania o wcześniejsze podjęcie nauki lub o jej odroczenie, na podstawie wniosku rodziców oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

UWAGA RODZICE DZIECI 5- LETNICH (ROK URODZENIA 2009)Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009r.
Komunikat 2014-03-31, 15:23 | autor: Anna Sopel
Przedszkolowo.pl logo