Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

REKRUTACJA NA ROK PRZEDSZKOLNY 2021/2022

Informuję, że w dniach 1 – 27 marca 2020 r. prowadzimy rekrutację do Publicznego Przedszkola w Cieszanowie i Punktu Przedszkolnego w Kowalówce na rok szkolny 2021/2022.

Zapisu można dokonać następująco:
  1. pobrać ze strony www przedszkola kartę zapisu dziecka do przedszkola lub punktu przedszkolnego – dotyczy dzieci nowych, które nie uczęszczały do przedszkola,
  2. pobrać kartę bezpośrednio w placówce przedszkola.

Możliwości wypełnienia i dostarczenia wypełnionej karty:
  1. wydruk karty, następnie jej wypełnienie i podpisanie, kolejnym krokiem jest przesłanie scanu e-mailem na adres przedszkola: przedszkole_ciesz@wp.pl
  2. pobranie karty, następnie jej wypełnienie w programie WORD i odesłanie e-mailem na adres przedszkola: przedszkole_ciesz@wp.pl Podpisu na tym dokumencie dokona rodzic, kiedy będzie możliwość kontaktu.
  3. wypełnioną kartę dostarczyć bezpośrednio do przedszkola w podanym wyżej terminie rekrutacyjnym.
Komunikat 2021-02-24, 22:07 | autor: Anna Sopel
Przedszkolowo.pl logo