Kadra Przedszkola

Kadra pedagogiczna, to wykwalifikowani nauczyciele z długoletnim stażem pedagogicznym, doświadczeni w wychowaniu dzieci i kochający to, co robią. Słuchający uważnie tego, co mówią do nich dzieci i każde z nich traktują indywidualnie.

Dyrektor
mgr Marzena Wilusz - nauczyciel dyplomowany

Grupa I Maluchy
mgr Elżbieta Zapalska - Serkis – nauczyciel dyplomowany
Łucja Horoszko – nauczyciel mianowany

Grupa II Średniaki
mgr Anna Sopel – nauczyciel mianowany
Łucja Horoszko – nauczyciel mianowany

Grupa III Starszaki
mgr Anna Borcz – nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Ozimek – nauczyciel mianowanyjęzyk angielski
mgr Anna Kołodziej - nauczyciel dyplomowany


religia
s.Katarzyna

pomoc nauczyciela
Magdalena Róg
Marzena Ważna

Kadra niepedagogiczna

Alicja Pietruch - intendent
Maria Maj - sprzątaczka
Adam Stanowski - palacz/konserwator
Barbara Chmiel - sekretarz
Barbara Kudyba - główna księgowa
Lucyna Maciołek - pracownik administracyjno-biurowy
Przedszkolowo.pl logo