Kadra Przedszkola

Kadra pedagogiczna, to wykwalifikowani nauczyciele z długoletnim stażem pedagogicznym, doświadczeni w wychowaniu dzieci i kochający to, co robią. Słuchający uważnie tego, co mówią do nich dzieci i każde z nich traktują indywidualnie.

Dyrektor
mgr Marzena Wilusz - nauczyciel dyplomowany

Grupa I Maluchy
mgr Anna Sopel – nauczyciel dyplomowany - wychowawca grupy
mgr Joanna Szymańska - nauczyciel kontraktowy

Grupa II Średniaki
mgr Anna Antoniów – nauczyciel kontraktowy - wychowawca grupy

Grupa III Starszaki
mgr Elżbieta Zapalska - Serkis – nauczyciel dyplomowany - wychowawca grupy
mgr Joanna Ozimek – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Sopel - nauczyciel dyplomowany

Punkt Przedszkolny w Kowalówce
mgr Joanna Szymańska - nauczyciel kontraktowy
mgr Barbara Ważna - nauczyciel mianowany

język angielski
mgr Anna Kołodziej - nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Ważna - nauczyciel mianowany

religia
s.Emiliana - Barbara Baum
Punkt Przedszkolny w Kowalówce
ks. Stanisław Solilak

pomoc nauczyciela
Magdalena Róg
Marzena Ważna

Kadra niepedagogiczna

Alicja Pietruch - intendent
Małgorzata Żyła - sprzątaczka
Barbara Chmiel - sekretarz
Zenon Kustrzyk - konserwator
Przedszkolowo.pl logo