Informacja o Przedszkolu

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz.
Jeśli nie wie - wytłumacz.
Jeśli nie może - pomóż.”
~ J. Korczak ~Publiczne Przedszkole w Cieszanowie mieści się w budynku Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej przy ulicy Jana III Sobieskiego. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe oraz plac zabaw. Jest dobrze wyposażona w sprzęt, urządzenia
i pomoce dydaktyczne. Sale zajęć dla dzieci są przestronne i estetycznie urządzone. Jest to miejsce, gdzie dzieci mogą w pełni przeżywać swoje radosne dzieciństwo i każdego dnia odkrywać nieskończony potencjał twórczy. Nasze dzieci uczą się przede wszystkim przez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom niezbędnych umiejętności i wiedzy o otaczającym świecie.

Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Cieszanów czynną w godzinach od 6.30 do 16.00. Uczęszcza do niej ponad 70 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały w Cieszanowie: 3-4 latki, 4-latki, 5-latki oraz punkt przedszkolny dla 3-6 latków .

Nasze atuty:

• czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców,
• budynek w dobrym stanie technicznym,
• dobrze wyposażone sale zajęć,
• placem zabaw dla dzieci,
• kompetentna kadra pedagogiczna,
• aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym,
• udział w programach i akcjach ogólnopolskich,
• realizacja własnych programów, poszerzających kompetencje i umiejętności wychowanków,
• konstruktywna współpraca z rodziną dziecka,
• otoczenie dzieci fachową opieką, zapewnienie im pełnego bezpieczeństwa, przestrzeganie ich praw,
• spotkania, zajęcia otwarte dla rodziców,
• bogaty kalendarz imprez i uroczystości,
• fachowy i miły personel przedszkola,
• bezstresowa adaptacja dzieci w przedszkolu.

Kierunki naszego działania:

• Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka.
• Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci, kształtowanie postaw patriotycznych.
• Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności poznawczej i językowej dziecka.
• Promowanie zdrowego stylu życia w zakresie żywienia, sprawności ruchowej, bezpieczeństwa.
• Wykorzystywanie walorów krajobrazowych, rekreacyjnych i turystycznych regionu do poszerzania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym.
• Rozwijanie ekspresji artystycznej w różnych formach działalności dzieci, wprowadzanie dzieci w świat sztuki.
• Wdrażanie do szanowania przyrody. Prowadzenie działań ekologicznych.
• Systematyczna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, promowanie działalności przedszkola .
Przedszkolowo.pl logo